ÅRSMØTE

Vi ønsker velkommen til årsmøte på Skreia Ungdomsskole

ONSDAG 20. oktober kl. 18.00

saksliste:

Godkjenning av inkalling
Årsmelding
Regnskap
Valg
Inkommende saker: Ingen


Vi fortsetter kvelden kl. 18.30 med Janne Bang som forteller om vintersåing av stauder.
Det er spennende å få et innblikk i hvor enkelt det et å så stauder som trenger en kuldeperiode før de spirer.

Loddsalg og kaffe/kaker.

Medlemmer er velkommen på Årsmøtet, og alle (medlem eller ikke) er velkommen 18.30 for å bli litt inspirert.