Fuchsia-kveld


Vi ønsker velkommen til et inspirerende og interessant møte om Fuchsia (Tårer)


Tirsdag 22. februar kl. 19,oo


Skreia Ungdomsskole


Inger Sigsdtadstø fra Hageselskapet Gjøvik kommer og holder foredrag om Fuchsia.