Årsmøte 20-11-2012 kl. 18.00

Årsmøte og hagemøte i Østre Toten Hagelag


Årsmøte og adventsmøte blir den 20.11.2012.

Heidi og Sissel på Leonoras Rom, de ville gjerne komme.


Årsmøte: 1800

Adventsmøte: 1900


Her er valgkomiteens foreløpige arbeid før årsmøtet:

Vi står foran Årsmøtet og styrets sammensetning er som følger:

Leder:                  Nina Aukrust                     går ut av styret

Nestleder:         Cathrin Undli                     går ut av styret

 

Sekretær:           Lene Bekkø                       ikke på valg

Kasserer:            Janne Bang                        ikke på valg

Styremedlem:   Gunvor Nettum               ikke på valg

Styremedl:         Roy Bang                            ikke på vag

Styremedl:         Knut Johannessen          ikke på valg

Følgende har sagt ja til styreverv:

Kai Ivar Skramstad

Jonna Vejrup Wang